Studieaanbod eerste graad

De 1ste graad van het secundair onderwijs werd in het schooljaar 2019-2020 gemoderniseerd. Vanaf nu wordt de echte studiekeuze pas vanaf het derde jaar gemaakt. Tijdens de eerste twee jaren in het middelbaar maken de leerlingen kennis met vakken uit de verschillende studierichtingen in de 2de en 3de graad zodat ze op het einde van de 1ste graad een idee hebben van de inhoud van deze studierichtingen.

Iedere school heeft de ruimte om het tempo en het studiepakket meer af te stemmen op maat van de leerling. Hoe dit wordt aangepakt, verschilt van school tot school. Informeer je dus vooraf over de keuzegedeeltes en remediëringstrajecten die de scholen voorzien.

Behalve wanneer je kind vanuit de lagere school werd doorverwezen naar de B-stroom, kan je kiezen om uw kind in te schrijven in de A-stroom of in de A-stroom met Latijn. Enkel voor de richting Latijn in de 2de graad is het nodig om ook in het 1ste én 2de jaar voor dit vak te kiezen. Voor de andere richtingen maakt het niet uit welke aanvullende vakken er in de 1ste graad werden gevolgd.

Algemene vorming (27u)

Alle leerlingen krijgen in de 1ste graad een brede algemene vorming, aangevuld met vakken die hun interesses kunnen verbreden, hun kennis verder verdiepen en/of bijwerken.

De brede algemene vorming is in alle scholen van de scholengemeenschap Kardinaal Cardijn dezelfde en omvat 27 lesuren. De manier waarop deze algemene vorming wordt aangebracht, verschilt wél van school tot school. Bezoek daarom de scholen om de verschillen te ontdekken. Op de websites van deze scholen vind je de data van de opendeur- en infodagen, maar ook bij wie en wanneer je terecht kan met al je vragen.

Differentiatie (5u)

Naast de algemene vorming biedt elke school nog 5 u. differentiatiepakketten aan. Dit betekent dat de leerling in elke school kan kiezen voor een lespakket dat het dichtst aansluit bij de eigen noden en interesses.

Deze lesuren worden gebruikt:

  • om de leerstof bij te werken die nog niet helemaal gekend is (remediëren);

  • om de basisleerstof verder uit te werken en zo een extra uitdaging te geven (verdiepen);

  • om de leerstof uit het ene vak toe te passen in een ander vak en kennis te maken met verschillende studiedomeinen (verbreden);

  • voor een combinatie van bovenstaande.

Voor de aangeboden aanvullende vakken legt iedere school zijn eigen accenten en dit zowel wat betreft de inhoud als de vorm. Bezoek dus zeker de scholen om te ontdekken welke de verschillende accenten zijn.

Studieaanbod Eerste graad
Eerste jaar

Don Bosco Halle

Heilig Hart & College Halle

Immaculata Maria-instituut Roosdaal

Onze-Lieve-Vrouwinstituut ST.-G.-Rode

Sancta Mariainstituut Lembeek

Sint-Godelieve-Instituut Lennik

Sint-Victorinstituut Alsemberg

1A

1B

   
Tweede jaar

Don Bosco Halle

Heilig Hart & College Halle

Immaculata Maria-instituut Roosdaal

Onze-Lieve-Vrouwinstituut ST.-G.-Rode

Sancta Mariainstituut Lembeek

Sint-Godelieve-Instituut Lennik

Sint-Victorinstituut Alsemberg

2A

Economie en organisatie

Latijn (-Grieks)

Moderne talen en wetenschappen

STEM-wetenschappen

   

STEM-technieken

   

Maatschappij en welzijn

 
2B

STEM-technieken

Kunst en creatie

Economie en Organisatie

Maatschappij en welzijn